Verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva läggning av kakel, klinker, marmor och granit samt försäljning av natursten samt därmed förenlig verksamhet.